8: Läckande tarm

Det har sagts förut men det tål att sägas igen. ”All sjukdom börjar i magen”…ja det var så han sa Hippokrates…och när var det kan man ju undra då…inte mer än 2 500 år sedan. Frågan är bara hur mycket har vi lärt oss kring detta citat sedan dess?

Först ska vi titta lite snabbt på vad tarmen är och hur den fungerar. Många tror att tarmen är inuti kroppen…detta är på ett sätt fel. Ytan i våra tarmar…alltså den del som tar upp näring befinner sig utanför kroppen. Hel vårt matsmältningssystem är en kanal som går rakt genom kroppen, men den är inte inuti kroppen. Med sina 8 – 9 meter är tarmkanalen kroppens största yta gentemot yttervärlden, nästan 200 m2.

För att skydda kroppen mot yttervärlden består tarmen av två olika lager. Epitelceller och utanför dessa celler en slemhinna, som också kan kallas mucosa. I vår tunntarm tas den mesta av näringen i födan upp. Maten har då bearbetats och delats sönder av syra och enzymer, beroende på om det är kolhydrater, proteiner eller fetter. Kolhydrater bryts ned till monosacarider (om det inte är fibrer) och tas upp genom cellerna i tunntarmen. Fibrer hanteras i tjocktarmen där de fermenteras. Fett sitter ihop i olika fettsyror, dessa kan vara mindre eller större. De mindre fettsyrorna kan, precis som monosacarider tas upp direkt till blodet via tarmens celler. Större fettsyror behöver hjälp för att ta sig in i kroppen. Proteiner delas upp i olika aminosyror och kan då tas upp i kroppen.

Men det är ju inte bara näring som kommer in i vårt tarmsystem. Människan får hela tiden i sig ämnen som är skadliga för kroppen. Dessa vill vi att tarmen ska hålla ute. För att det ska vara möjligt hålls cellerna i tarmen samman av kopplingar kallade tight junctions (TJ). Dessa TJ samt mucosan är det som kan brytas ned och skapa läckande tarm. För att tarmen ska fungera optimalt finns även en hel flora av olika mikroorganismer. Vissa av dessa är bättre eller sämre, det som är viktigt är att ha en bred flora av tarmbakterier. Dessa hjälper nämligen till att hålla mucosan intakt och att fermentera de fibrer vi äter.

Bilden visar en skiss av tarmcellerna. Hur de sitter tätt samman och inte släpper genom ämnen som inte ska vara i kroppen. Mucosan (gröna området i bilden) är ett skyddande lager i tarmen. Under cellerna (blå området i bilden) är inne i kroppen och här går blodkärl och annan vävnad. Bilden ska illustrera en frisk tarm utan läckage.

Hur får vi läckande tarm

Vad bidrar då till att läckande tarm, ja det ena har vi redan nämnt.

 • Toxiska ämnen vi får i oss, vilka hygienprodukter använder vi, vad andas vi in?
 • Obalans i tarmfloran mellan ”goda” och ”onda” bakterier
 • En dålig diet (och denna behöver vi bryta ned ytterligare)
  • Socker
  • Spannmål
  • Mejeriprodukter
  • Tillsatser i mat, en av de främsta att göra skada är emulgeringsmedel, tyvärr är detta inte en nyhet. Redan på 70-talet arbetade Björn Gillberg för den riktiga maten
  • Obalans mellan omega-6 och omega-3
  • Processad mat, d v s ”färdig mat”, charkprodukter, ost, kakor, bröd o s v
 • Stress
Illustration av läckande tarm. 1) Mucosan har tunnats ut och tarmcellerna kan vara oskyddade. 2) glipor mellan cellerna bildas. Även antalet och variationen av mikroorganismer minskar. Allt detta kan leda till att ämnen som inte ska vara inne i kroppen kan ta sig in.

Vad kan läckande tarm leda till?

Jag hittade en studie som var intressant där man gjort en sammanfattning av flera andra studier. Där har författarna listat alla kända hälsorisker som skulle kunna uppkomma p g a läckande tarm. ”All disease begins in the (leaky) gut: role of zonulin-mediated gut permeability in the pathogenesis of some chronic inflammatory diseases [version 1; peer review: 3 approved” Författare: Alessio Fasano Publicerad: F1000Research 2020, 9(F1000 Faculty Rev):69 Last updated: 31 JAN 2020.

Listan tar med studier både på människor och möss. Dock kommer jag bara att lista de som är relevanta här…d v s de studier som är gjorda på oss människor.

 • Åldrande
 • Celiaki, gluten intolerans
 • Ulcerös colit, inflammatorisk tarmsjukdom
 • Autism
 • Insulinresistens
 • Diabetes
 • Multiple scleros
 • Övervikt
 • Kronisk trötthet

Med mera…men jag tycker att detta räcker och framför allt det är (i alla fall för mig) motivation att faktiskt se till att min tarm mår bra!

Hur fixar man läckande tarm

 • Minska inflamationen i kroppen.
 • Nära de goda bakterierna i tarmen.

Och hur vi nu ska åstadkomma detta kommer jag att gå in i mer i detalj framöver, för vem vill inte ha ett liv i harmoni och hälsa utan hinder?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *