Behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad

För Bara Balans är personlig integritet viktigt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För de personuppgiftsbehandlingar som sker inom verksamheten är Bara Balans personuppgiftsansvarig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar just dina personuppgifter.

Som registrerad (med registrerad menar vi att du på något sätt tagit kontakt med Bara Balans och/eller bokat behandling/kurs) har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, önskar veta vad vi har registrerat om dig, önskar rättelse eller raderas mailar du oss på christin@barabalans.se.  

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vår webbplatsadress är: barabalans.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter samt, i förekommande fall, hälsodeklarationen som du fyller i. Vi behandlar enbart uppgifter du lämnar till oss, vi inhämtar inte uppgifter från annan part.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund, till exempel hantera bokning och betalning.

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter används endast internt och delas inte med någon tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vanligtvis upp till max 2 år. Din hälsodeklaration sparas/uppdateras så länge du är en aktiv kund + 2 år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.