3: Hur mycket energi behöver din kropp

Hur mycket energi behöver kroppen?

Den frågan har flera olika svar för det beror på några olika saker. För det första har vi en så kallad basal metabolism, det kroppen behöver för alla funktioner. Exempelvis för att vår hjärna ska fungera och vårt hjärta ha energi för att jobba. Den basala metabolismen är c:a 50 – 65 % av kroppens totala energibehov. 30 – 50 % är sedan fysisk aktivitet. En liten del av energin går också åt till att ta hand om den mat vi äter för att kunna utvinna energi.

Vår kropps basala metabolism är i sin tur beroende av flera olika faktorer. Några av dessa är:

  • Ålder
  • Längd
  • Om kroppen håller på att växa
  • Muskelmassa
  • Stress

Påverkar ålder?

Ja med ökande ålder minskar metabolismen, lång och smal har högre metabolism, när man växer som barn eller tonåring är metabolismen högre, muskelmassa har en ökande effekt på metabolismen medan fett minskar metabolismen, stress ökar metabolismen.

Ålder påverkar din metabolism.

…och rörelse?

För att beräkna hur mycket energi just din kropp behöver måste det finnas ett sätt att beräkna hur mycket du rör dig och hur mycket energi det då går åt…och det finns det!

Formeln för detta är:

PAL x REE = Kroppens behov av energi

Och vad i hela världen är nu PAL och REE? REE står för Resting Energy Expenditure, enkelt översatt kan vi säga energin kroppen behöver när den är i vila. Om vi startar där så tittar vi lite närmare på REE. REE behöver nämligen beräknas och som jag skrev innan så är metabolismen beroende av ålder och längd bland annat. För en man i min ålder är formeln för att beräkna REE:

0.06 x min vikt + 1.31 x min längd + 0.473

Talen i formeln är konstanter, vikten ska vara i kilogram och längden i meter. Det värde vi får av denna formel är den energi kroppen behöver i vila beräknat i mega joul (MJ). Oj…det är vi ju inte vana vid, det vi använder till vardags är ju kilokalorier (kcal). Men en MJ är lika mycket som 238 kcal, och då kan vi hantera det.

0.06 x 64 + 1.31 x 1.76 + 0.473 = 3.84 + 2.31 + 0.473 = 6.62 MJ

Så 6.62 MJ är vad min kropp behöver i vila, och i kcal blir detta 1576.

Men PAL som jag nämnde innan vad är det? Jo PAL är ett medelvärde av hur mycket vi rör oss. Sittande/sängliggande har ett värde på 1.1 – 1.2, hushållsarbete har beräknats till 1.8 – 1.9. För enkelhetens skull kan vi säga att jag hela dygnet (24 timmar) ägnar mig åt ganska hårt hushållsarbete. Detta skulle innebära att mitt basala energibehov d v s 1576 kcal ska multipliceras med 1,9 det ger mig ett behov av c:a 3 000 kcal.

Krångligt…nja lite?

Men det finns en viktig poäng om man skulle ta ett längre och mer komplicerat exempel skulle man se att för att gå ned i vikt räcker det inte med att röra på sig. Att röra på sig och motionera lätt har en förhållandevis liten påverkan när det gäller viktnedgång. Motion i lagom dos är bra för hela kroppen och många av kroppens funktioner men om du vill gå ned i vikt är det intaget av kost och framför allt vilken typ av kost som har den stora betydelsen. Ett kilo fettvävnad är likställt med c:a 7 000 kcal. Det innebär att om man vill minska ett kilo på en vecka måste energiintaget varje dag vara 1 000 kcal mindre än behovet. Om vi tar exemplet med mig och om jag varje dag får i mig 3 000 kcal skulle jag behöva göra av med 4 000 kcal varje dag för att minska ett kilo på en vecka. För att lyckas med detta skulle det varje dag krävas att jag utförde mycket hård träning i 2 timmar…varje dag. Men det där med kosten då och varför pratar jag om att gå ned i vikt? Jo vi kommer framöver tala om vad fett gör i vår kropp och hur det påverkar oss, och vad olika typer av kost kan göra i vår kropp. Hur vår kost kan stjälpa vår kropp…MEN också framför allt hjälpa och läka vår kropp. För ett liv i harmoni och hälsa utan hinder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *