2: Vi börjar från början – Nutrienter och RDI

Vi börjar från början och tittar på vad är nutrienter och vad är RDI.